Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

ANBI

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

Fiscale Voordelen

Het bijzondere van een ANBI-erkenning is dat geen successierecht of schenkingsrecht betaald moet worden over erfenissen en schenkingen. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Verdere voordelen zijn er op het gebied van de Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Overdrachtsbelasting en Inkomstenbelasting.

Schenkingen zijn aftrekbaar

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn namelijk aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Iemand die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel kan dus meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt als het ware mee aan deze giften.

ANBI gegevens

Naam instelling                Stichting Wereldwinkel Bussum

RSIN                                 8163.51. 867

Vestigingsadres                Julianaplein 92, 1404 DP Bussum

Telefoonnummer             035-6935500

 E-mail adres                    info@wereldwinkel.com

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bewustwording in Bussum en omgeving, welke nodig is om te komen tot een duurzame ontwikkeling die moet leiden tot een rechtvaardige samenleving, vooral gericht op het wegnemen van achterstanden in de zogenoemde Derde wereld. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  het besturen van de wereldwinkel;

b.  het geven van voorlichting aan het publiek op het gebied van internationale    samenwerking en duurzame ontwikkeling, het organiseren van culturele en politieke manifestaties, alsmede het geven van lessen op scholen;

c.  advisering aan regionale besturen op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Bussum is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

In Bussum startte op 21 oktober 1995 de wereldwinkel aan het Julianaplein. Elders op de website staat onze geschiedenis vermeld.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Bussum bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Bussum is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Bussum vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels;

- werken aan bewustwording van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Bussum en Naarden. Een klein team “Scholenproject ” is daartoe actief.

Financiering

Van de gemeente Bussum ontvangt de stichting jaarlijks een bescheiden subsidie voor haar activiteiten ten behoeve van voorlichting aan het publiek op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, alsmede het geven van lessen op scholen.

Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de Stichting ook incidentele donaties.

Beheer van het vermogen

De penningmeester beheert het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Besteding van het vermogen gebeurt in onderling overleg van het bestuur.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden.

Voorzitter - dhr. A.P.J.A. van Leeuwen

Secretaris mw. J.M. Schaftenaar-Verweij

Penningmeester mw. W.B.E. Goedhart-van Nieuwkoop

Lid mw. S. Aupers-Hulshof  (lokaal en fairtrade)

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen namens de Stichting Wereldwinkel Bussum.

Beloningsbeleid

Circa 25 vrijwilligers runnen de wereldwinkel. Zij ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. De stichting kent de bestuursleden ook geen vacatiegelden toe. Voor advies en ondersteuning kan de Stichting beroep doen op een winkelcoördinator. Deze wordt op uurbasis betaald (ZZP).

Verslag 2015

Het Nederlandse winkellandschap is in de laatste jaren flink veranderd. Naast nieuwe aanbieders was er ook een groot aantal winkels dat de deuren moest sluiten vanwege de economische crisis. Deze situatie zorgt voor nieuwe kansen, maar ook voor bedreigingen voor iedere ondernemer in Nederland. Belangrijkste vraag is dan ook: hoe zorg ik ervoor dat mijn winkel interessant is èn blijft voor de consument van vandaag?  Dit geldt natuurlijk ook voor onze Wereldwinkel. Al klinkt dat gemakkelijker dan het is. Alle aspecten van het ondernemen hadden dit jaar veel aandacht nodig. Denk aan locatie, omzet, uitstraling, assortiment, klantenbestand en samenwerking met anderen. Maar ook aan de wijze waarop de winkel gerund wordt, de vaardigheden van de medewerkers met kassa, verkoop en de klantbenadering etc.

Dit alles in het verlengde van onze doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers hebben soms een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die – zoals iedereen – recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

In 2015 hadden veel partner wereldwinkels weer te kampen met een dalende omzet t.o.v. 2014. Velen hielden op te bestaan. Zo maar een greep: Hasselt, Coevorden, Hardenberg, Hulst, Horst, Helmond, Nunspeet en Kerkdriel sloten voorgoed hun deuren. In Bussum wisten we de neergaande omzet spiraal te keren. We sloten 2015 af met een omzet index van 116.

In onderstaand verslag proberen we themagewijs inzicht te geven waar we het afgelopen jaar onze energie in gestoken hebben.

Plastic soup

We startten, een jaar eerder dan verplicht gesteld, met het tegen betaling verstrekken van plastic tasjes bij de aankopen. Dit om het gebruik daarvan en de plastic soup te reduceren, hetgeen ten goede komt aan ons milieu.  De opbrengst van de tasjes was bestemd voor de straatkinderen van Kankala in de Congo.  Het totaal bedrag dat we naar deze weeskinderen konden overmaken was, inclusief giften van klanten, € 225. Een mooi resultaat voor dit goede doel en voor het milieu, want er gingen in 2015 aanmerkelijk minder plastic tasjes de deur uit.

Ook plastic folie ging in de ban. Medewerkers kregen een inpaktraining waarbij geleerd werd creatief in te pakken met ons mooie pakpapier.

Om de bubbeltjesfolie kwamen we niet zo gemakkelijk heen. We gebruiken het inmiddels zo min mogelijk. Soms is het echt nodig omdat je een breekbaar product niet anders kan verpakken. Als dat wel kan hebben we inmiddels een soort beschermpapier. Ook de ansichtkaarten gaan niet in plastic hoesjes met uitzondering van de kaarten die buiten in de molen staan. Een milieuvriendelijk alternatief voor de hoesjes hebben wij nog niet gevonden.

Onze vroege actie met de plastic tasjes leverde  een mooie samenwerking op in de werkgroep Bussum Plastic Tas vrij, onderdeel van de Milieuraad Bussum. Al snel werd besloten om ons lustrumfeest en de lancering van de campagne ‘Minder plastic voor meer Bussum’  gezamenlijk op 3 oktober te vieren op het Julianaplein.

Julianaplein aantrekkelijker, levendiger en kind-vriendelijker

Samen met omwonenden en onze goede buur Le Perron kaartten we bij de gemeente Bussum de staat van onderhoud van het plein aan. Ook de gemeente Bussum zag dat er het een en ander moest gebeuren. Zieke bomen werden gekapt, de struiken in het plantsoengedeelte werden vervangen door planten.

Er was contact met de gemeente over een meer kindvriendelijke uitstraling van het plein. Voorstellen van passende speeltoestellen werden gedaan. Begin december werden er leuke bloemen kinderbankjes geplaatst en in april 2016 werd er een twisterspel op het plein aangebracht. Helaas werd de gezamenlijke aanvraag bij de Rotary voor een bijdrage in een wip-kip afgewezen. Die blijft voorlopig even  op de verlanglijst staan.

Eind 2015 gingen we met de gemeente in gesprek over de mogelijkheid iedere vrijdag een kleine bio-weekmarkt te organiseren op het Julianaplein met 6 tot 8 kramen.

Dat kreeg in april 2016 zijn beslag. De gemeente stemde toe in een experiment van een half jaar.

We proberen meer samen te werken met onze buur ook in het bereiken van elkaars klanten.

Daarom is het ook belangrijk dat we een aantrekkelijke etalage aan de Perronkant hebben. De etalages werden dan ook met uiterste zorg ingericht en ook de stoepbordreclame kreeg alle aandacht.

De samenwerking leidde tot verkoop van lunchbordjes, een combinatie van een bibliotheekje waar mensen gratis boeken kunnen komen halen en ook brengen met daarin een speelgoedkastje met leenspeelgoed voor kinderen die met hun ouders op het terras van Le Perron verblijven.

De sfeer op het plein in de donkere dagen rond kerst werd opgeluisterd door de kerstverlichting om ons tweelingpand, de echte kerstboom voor de deur en de semi vuurkorven.

20-jarig Lustrum

Op 22 april ging de Lustrumcommissie van start, die maanden bezig geweest is met de voorbereiding van een feest. Al snel werd er een link gelegd met de Milieuraad en kwam een afvaardiging van de Milieuraad, de Lustrumcommissie versterken. Streven was zowel het feest als de start van de campagne ‘Bussum plastic tas vrij’ op zaterdag 3 oktober te laten plaatsvinden op het Julianaplein.

Onder een stralende blauwe hemel met een zomerse temperatuur vierden we met vele bezoekers een werelds feest.  Dankzij de medewerking van de Milieuraad Bussum, de Mileuraad Bussums jr., de Stichting… In Bussum Natuurlijk, Stichting Solar Cooking, GAD, Terenga, Seepje, het Alomtonenkoor, het poppenverteltheater Ron Holst, de djembé van Marret Vonhoff, de breiende oma’s, de werkgroep fairtrade gemeente Bussum, de wethouder Duurzaamheid  en natuurlijk al onze medewerkers werd het een mooi feest om op terug te kijken.

De dag werd ‘s avonds feestelijk afgesloten met een etentje voor medewerkers en bestuur wederom aan het plein bij de  Afghaan.

Medewerkers

Er werden kassa-, verkoop- en inpaktrainingen geregeld voor medewerkers .

Het bestuur koos er in overleg met de winkelmanager voor om de winkelbezetting te gaan wijzigen. Vier vrijwilligers op een dag bleek niet werkbaar meer. Teveel overdracht, miscommunicatie etc. Het aantal zou idealiter teruggebracht moeten worden naar twee of een. Om alle medewerkers toch een plaats binnen onze setting te kunnen laten behouden werd gekozen voor een werkwijze met een kernteam en een peakteam. De laatste oproepbaar in drukke tijden of als inval.

Deze keuze viel bij een groep medewerkers niet in goede aarde. Zij kozen er halverwege het jaar voor de Wereldwinkel te verlaten.  Vanaf die tijd gingen we verder met een efficiënter, kleiner team.

Nieuwe uitstraling van de winkel

De Landelijke Vereniging Wereldwinkels (LVWW) had het proces van ‘refreshing’ voor de wereldwinkels ingezet. Nieuwe ontwerpen voor logo’s, huisstijlen en winkelinrichting kwamen beschikbaar. Een aangepaste stijl vereist echter ook investeringen. Daarom vroegen we een donatie aan bij de Lakeland Foundation eind 2014. Ons verzoek, in beperkte mate aan buiten- en binnenzijde van de Wereldwinkel aanpassingen te doen, werd helaas niet gehonoreerd.

Het bestuur heeft daarop besloten dit zelf in kleinere stappen, die financieel op te brengen zijn, te doen. Begin mei werd de buitenkant van de winkel aangepakt: nieuwe logoborden en zonnewering. Het oude paars en geel werd vervangen voor het nieuwe blauw. De bijpassende raamdecoratie werd in juni aangebracht.

De binnenkant van de winkel wordt ook stapsgewijs aangepakt daarmee gaan we in 2016 aan de slag.

PR en marketing

We maakten actief gebruik van Facebook. Onze website werd zeer regelmatig bijgewerkt en 13 keer ontvingen onze klanten (ruim 1800 zijn geabonneerd) een digitale nieuwsbrief met in totaal 46 lokale Bussumse items. 

Ook startten we een Twitteraccount en waren met andere wereldwinkels in contact via LinkedIn.

In oktober werd een uitzending van Gooi TV aan de Wereldwinkel gewijd.

Begin januari startte we met advertentiecampagne in het Bussums- en Naardernieuws. Over het hele jaar verspreid plaatsten we 20 advertenties. Door dit contract met de uitgever kregen we makkelijker toegang voor opname van andere free-publicity nieuwsberichten over onze Wereldwinkel in deze huis-aan-huisbladen.

Er werd deelgenomen aan diverse markten zoals de lente-, boeren-, koopjes-, zomer- en kerstmarkt en de reeks van Gooise streekmarkten. En op alle markten kon men van alles proeven soep, salades van quinoa en couscous, chocola en meer van onze foodproducten.

Producten

Door het jaar heen legden we meer accent op ecologisch, biologisch en duurzaam en daaraan gerelateerde producten.

Van het budget van de Vrienden/Donateurs van de Wereldwinkel werd een I-pad aangeschaft om filmpjes van artikelen te kunnen vertonen in de winkel, klanten meer achtergrondinformatie te verschaffen, de koppeling te maken naar producten in de webshop van de LVWW en natuurlijk om iets snel op te kunnen zoeken.

Het bestuur heeft sinds er WAAR-winkels ontstonden geijverd om ook WAAR-assortiment voor het Gooise publiek te mogen verkopen. Dat herhaaldelijk aandringen werd eind 2014 met succes bekroond. Er kwam toestemming van de LVWW om als proefproject beperkt WAAR producten te mogen verkopen. Specifiek voor WAAR ontwikkelde producten vielen daar helaas buiten.

Onze inkopers zorgden geregeld voor leuke nieuwe artikelen. Van klanten kregen we veel positieve reacties op het veranderend assortiment.

Scholenprojecten

De Wereldwinkel werkt aan bewustwording van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Bussum. Een klein team “Scholenproject ”, bestaande uit vrijwillig medewerksters, is daartoe actief.

'Laat kinderen kennismaken met eerlijke handel', dat is de gedachte achter het scholenproject dat Wereldwinkel Bussum al met verschillende scholen heeft georganiseerd.

Het enthousiasme van de 10-jarige leerlingen van de basisschool die de wereld willen verbeteren is erg leuk om te zien. Het prachtige werk van de kinderen laten we na afloop zien in de winkel.

In 2015 werden projecten uitgevoerd met de basisscholen De Hoeksteen, de Rehobothschool, JulianaDaltonschool en anderen.

Met het Goois Lyceum werd een samenwerkingsconcept ‘Ken je product’ aangegaan in het kader van het Technasium onderwijs voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen.

De leerlingen Rosa, Yvette, Madelon en Lise uit 5 VWO gingen voor ons aan de slag om consumenten op een zo aantrekkelijk mogelijke manier informatie te verschaffen over twee producten.

Aandacht schonken ze aan herkomst, leverancier, maker,  samenstelling, kosten, milieuaspecten, etc. Een van onze vrijwillig medewerkers begeleidde het groepje. In februari 2015 was de presentatie van het project.

Met de leden van de werkgroep Fairtrade Gemeente Bussum werd gebrainstormd hoe samengewerkt zou kunnen worden t.b.v. de scholenprojecten. Dit leidde tot contact met de projectleider natuur- en milieueducatie van de Stichting Omgevingseducatie. Zij gaat aan de slag met

de ontwikkeling van een lessenset, hetgeen in 2016 zijn beslag zal krijgen.

Werkbezoeken

Burgemeester Heijman en wethouder Van Ramshorst kwamen in januari op werkbezoek. Verrast waren ze over het assortiment: van het duurzame Seepje, het natuurlijke wasbolletje uit Nepal, de mooie serviesspullen tot aan de fairtrade tassen. Er werd gesproken over het Julianaplein en de wijzigingen die wij daar graag zouden willen.

Wethouder Duurzaamheid, Lia de Ridder en ambtenaar Gerard Verweij kwamen in mei naar onze Wereldwinkel. Het was een nuttige ontmoeting. Zo kon er gesproken worden over het scholenproject en kon alvast geanticipeerd worden op het lustrumfeest.

Eind oktober, en op de valreep van zijn dienstverband bezocht, directeur Huub Jansen van de LVWW onze winkel. Hij had al veel goede verhalen over onze winkel en aanpak gehoord, maar zag het nu met eigen ogen. Heel verrassend vond hij het. En een voorbeeld voor de andere wereldwinkels. Na zijn bezoek aan ons reikte hij de titel Bussum Fairtrade Gemeente uit in het Gemeentehuis.

Samenwerking

Een van de bestuursleden woont de bijeenkomsten van het Duurzaamheidscafé bij.

Sinds eind oktober 2013 neemt een van onze  vrijwilligers deel aan de wergroep Fartrade Gemeente Bussum (inmiddels omgedoopt naar Fairtrade Gemeente Gooise Meren).

Met wereldwinkels in onze regio en het district Utrecht / 't Gooi hebben we geregeld contacten. Collegiale bezoeken werden afgelegd aan de diverse wereldwinkels in den lande.

Ook op de digitale snelweg ontmoeten de wereldwinkels elkaar. Via LinkedIn is er een Webwizardgroep van inmiddels ruim 130 wereldwinkels die elkaar op deze wijze snel kunnen bereiken om vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Tot zover in vogelvlucht onze activiteiten in 2015.

 

Jaarstukken 2015

Stichting Wereldwinkel Bussum

Jaarstukken per 31 december 2015 (alle bedragen zijn in euro).

Balans per 31 december 2015

Activa  
Materieel vast actief   47.962
Financieel vast actief   17.321
Overige vorderingen   28.097
Liquide middelen   14.500
Totaal activa 107.880
   
Passiva  
Eigen vermogen   50.212
Vastgelegde projectmiddelen WW   17.321
Overige projectreserves     6.467
Voorziening groot onderhoud winkel   10.423
Certificaten verbouwing     2.700
Hypotheek   18.605
Transitoria     2.152
Totaal Passiva 107.880
   

Winst en verliesrekening 2015

 
   
Baten  
Subsidie gemeente Bussum   4.600
Lidmaatschappen en donaties      355
Giften certificaten      350
Huurbaten wereldwinkel   5.000
Totaal ontvangsten 10.305
   
Lasten  
Bestuurskosten, secretariaat     466
Huisvesting winkel  4.565
Projectkosten     710
Overige kosten  2.473
Totaal uitgaven  8.212
   
Voordelig saldo  2.093
   

Toelichting op de Balans en de Winst en verliesrekening 2015

Materieel vast actief

Betreft het pand van de wereldwinkel Bussum. Op de historische kostprijs van het gebouw wordt afgeschreven met 4% per jaar, op grond wordt niet afgeschreven.

Financieel vast actief

Dit actief betreft de participatie in de Wereldwinkel Bussum. De wereldwinkel heeft een eigen exploitatie en is als zodanig geheel zelfstandig en rapporteert over de gang van zaken aan het bestuur. De eindverantwoordelijkheid voor de Wereldwinkel berust bij het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Bussum. De mutatie in de waarde betreft het resultaat van de Wereldwinkel over 2015 (€ 8.584 winst). In 2014 was er een verlies van  € 2.497.

Vastgelegde projectmiddelen wereldwinkel

Vanwege het langlopend karakter van de vastgelegde middelen is een reservering gevormd ter grootte van het financieel vast actief. De mutatie betreft het resultaat van de Wereldwinkel in het jaar 2015.

Overige projectreserves

In 2013 is een bedrag aan deze reserves toegevoegd van € 2.000 voor de ontwikkeling van een lange termijn marketingplan. De overige € 5.875 betreft het restant van de in 2010 en 2011 gereserveerde kosten voor de noodzakelijk geachte kwaliteitsverbetering in de exploitatie van de Wereldwinkel. In 2014 en 2015 is begonnen om hieraan verdere inhoud te geven en zijn bedragen onttrokken in het kader van de voorbereiding hiervan.

Voorziening groot onderhoud

In 2014 was ten laste van het resultaat  € 7.000 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De uitgaven hiervoor waren in eerste instantie gepland voor 2015. Dit omvat onderhoud aan de gevel, alsmede noodzakelijke vervanging van de winkelvloer. Deze werkzaamheden zullen in 2016 worden gestart.

Certificaten verbouwing

Voor de financiering van de verbouwing begin 2010 zijn certificaten uitgegeven, er zijn 111 stuks geplaatst. De certificaten zijn renteloos. Aflossing is gepland in 10 jaar. Bij de uitloting in 2015 zijn 10 certificaten uitgeloot, waarvan er 6 zijn terugbetaald en 3 certificaten aan de Stichting geschonken. Verder zijn er nog 4 certificaten geschonken en is 1 certificaat uitbetaald op verzoek, deze nummers waren nog niet uitgeloot.

Hypotheek

De hypotheek wordt afgelost met € 2.995 per jaar. De rente is variabel, deze bedraagt op 31 december 2015 3,3%.

Project Wereldwinkel Bussum                                 

Deze jaarrekening betreft de exploitatie van de Wereldwinkel te Bussum. De exploitatie geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wereldwinkel Bussum. Alle bedragen zijn in €.

Balans per 31 december 2015

Activa  
Inventaris    1.980
Voorraden  24.508
Nog te ontvangen bedragen    7.023
Liquide middelen  25.597
Totaal activa 61.108
   
Passiva  
Ondernemersvermogen  17.306
Schulden op korte termijn  43.802
Totaal passiva 61.108
   

Winst en verliesrekening 2015

   
Baten  
Opbrengsten 154.409
Af: Inkopen 102.037
Bruto Marge  57.372
   
Lasten  
Medewerkers 1.339
   
Advies & Ondersteuning Winkelcoördinatie 19.423
Huisvesting 8.879
Fee LVWW en RSU 7.095
Administratie 2.522
Algemene kosten 7.908
Overig 1.622
Totaal van de lasten 48.788
   
Resultaat: Winst 8.584