Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

Wereldwinkel Bussum blijft bestaan

 

Nu we geregeld van klanten en ondernemers in onze omgeving vragen krijgen en zij er zelfs soms vanuit gaan dat we gaan sluiten, roepen we die geruchten een HALT toe.

 

 

In de media is kort voor de zomer veel te doen geweest over het voortbestaan van de Wereldwinkels en ook de Wereldwinkels cadeaubonnen.

In juni kwam De Volkskrant met het nieuws naar buiten dat de ‘Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen’ (SLWC) financiële problemen heeft. En dat dit gevolgen heeft voor veel Wereldwinkels in Nederland. Kort daarna publiceerde de Gooi- en Eemlander een zelfde soort bericht met (buiten ons medeweten om) een grote foto van Wereldwinkel Bussum erbij (uit hun foto-archief).
Op dit moment heeft de SLWC surséance van betaling aangevraagd. We wachten op de ontwikkelingen na de uitspraak van de rechtbank op 5 september a.s.

Wat betekent dit voor Wereldwinkel Bussum? Wereldwinkel Bussum is niet direct verbonden aan de SLWC. Om voor u een duidelijk beeld te schetsen: elke wereldwinkel is een zelfstandige onderneming die aangesloten is bij de ‘Landelijke Vereniging van Wereldwinkels’. De ‘Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen’ is een losstaande stichting. Ook Wereldwinkel Bussum heeft geld tegoed van de SLWC, maar niet in die grootte dat het ons in financiële problemen brengt. Sterker nog, met Wereldwinkel Bussum zelf is niets aan de hand, het gaat goed met onze winkel en zijn niet afhankelijk van de SLWC noch van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels wat ons voortbestaan betreft.

Wat betekent dit voor u als klant? Op dit moment geven wij geen cadeaubonnen  uit.  Daarentegen kunt u als klant tot nader order wel uw cadeaubonnen gewoon inleveren bij Wereldwinkel Bussum.

Wij als Wereldwinkel Bussum  hopen dat u als klant onze winkel blijft bezoeken en daarmee onze producenten blijft steunen.